Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą" tutaj powinno być logo...

Nasze stowarzyszenie powstało w lutym 2005 roku. Celami statutowymi naszej organizacji jest troska o rozwój dzieci i młodzieży, upowszechnianie pożytecznych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie postaw aktywnych i prospołecznych.

Początkowym etapem naszej pracy był remont zdewastowanej części budynku OSP. Udało nam się wspólnymi siłami, z pomocą Urzędu Gminy w Gródku, dzięki sponsorom ( P. Eugeniuszowi Grześ właścicielowi Hurtowni Chemii Budowlanej, P.Krzysztofowi Bozik nadleśniczemu Nadleśnictwa Waliły) wyremontować salkę, gdzie aktualnie realizujemy projekt pt."Nasz drugi dom", finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w programie "Nasza świelica" (18.300zł.)
W ramach projektu została utworzona świetlica środowiskowa, gdzie młodzież i dzieci naszej miejscowości i okolicznych wsi mogą w sposób pożyteczny i ciekawy spędzać czas wolny. Świetlicę prowadzą dwie wychowawczynie, którym nie brak świeżych pomysłów. Organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, pomoc w odrabianiu lekcji, sportowe, krawieckie i inne.

 
 
 
 
Stowarzyszenie "Załuki nad Supraślą"
16-040 Załuki; tel. (085)717573,
e-mail: , www: